Graag willen wij u meenemen in ons project ‘The voyage of the Fox’!

Het is begonnen aan het begin van het derde schooljaar en ons eerste jaar botenbouw. Hidde vertelde tijdens een bijeenkomst van de botenbouwklas 2018-2020 dat hij graag een replica wil maken van een zogeheten ‘surf boat’, een boot waarmee vissers door de branding konden komen om hun werk uit te voeren. Hij vertelde vol enthousiasme over twee vissers die in 1896 in een dergelijke boot hebben gebruikt om van New York naar Frankrijk te roeien, een uitzonderlijke prestatie voor die tijd!

Daarmee hield het verhaal niet op. Het idee is om de boot op een zo originele mogelijke manier na te bouwen, een hele uitdaging!

Ook daarmee hield het verhaal nog niet op. Een goede kennis van Hidde, Ralph Tuijn, kwam met het idee om met deze boot een zelfde tocht te maken als de twee vissers in 1896. Dit is op zich niet een heel vreemd idee als je bedenkt dat Ralph al meerdere oceanen heeft bedwongen met een roeiboot. hier kunt u meer over lezen op de pagina van Ralph Tuijn. 

Graag willen wij u op deze website informeren en amuseren met onze reis, ‘The voyage of the Fox’

Heel erg veel plezier tijdens de reis!